Update 24 augustus 2013

18-8-2013 overlijden Els Zwijsen Lampe


jet en henri

De familie Lampe komt als hannekemaaier naar Nederland.

De hannekemaaiers waren seizoenarbeiders uit Duitsland (voornamelijk uit Westfalen en het Graafschap Lingen in de zeventiende tot en met de negentiende eeuw) die in de zomer te voet naar Nederland kwamen om op het te land werken. De term hannekemaaier is afkomstig van de naam Johannes, doorgaans afgekort tot Hannes en is ontleend aan het feit dat de maaiers op Sint Johannesdag (24 juni) in dienst kwamen. De eerste hannekemaaiers kwamen om gras te maaien. Toen bekend werd dat Nederlanders geïnteresseerd waren in Duitse koopwaar, begonnen sommige Hollandgangers om wat extra geld te verdienen deze waren mee te nemen in op de rug gedragen manden. In Groningen werden dit Kiepkeerls genoemd. Naar schatting 140.000 uit het huidige Duitsland afkomstige Hannekemaaiers hebben zich tussen 1815 en 1850 blijvend in Nederland gevestigd. De families Lampe en Brenninkmeijer(C&A) zijn op die manier in Nederland terecht gekomen.

Op de foto: Clemens August Lampe ( 30 april 1867 - 20 november 1919) met zijn echtgenote Anna Catherina Goossens (10 maart 1868 - 29 januari 1949). August is geboren in Mettingen.

Zijn moeder is Nederlands, zijn vader Duits
. De vader van August, Gregorius Hermann (1822-1875) komt als Hannekemaaier naar Nederland waar hij zijn echtgenote leert kennen: Theresia Christina Becker.(1830 - 1898)